Zeka Testi

Ankara Zeka Testi – Wisc-R, Wisc-4, Wais

Bilinen tüm canlılar arasında, tartışmasız olarak en zeki olanları insanlardır. İnsanlar, çevrelerini algılama, analiz edebilme, yorumlama ve uyum sağlamaya yönelik çok önemli yeteneklere sahiptirler. Böylece sorunlar karşısında yaratıcı çözüm yolları geliştirebilir, yeni şeyler keşfedebilir, alet kullanabilir ve gelişmiş medeniyetler inşa edebilirler.

Tarih boyunca, insan zekasını tanımlamak ve ölçmek için pek çok yöntem kullanılmıştır. Ancak bu yöntemlerin neredeyse tamamı, insan zekasını doğru ve eksiksiz bir şekilde ölçmekte yetersiz kalmışlardır. Günümüzde ise zeka testleri, çok daha kapsayıcı, detaylı ve gelişmiş bir yapıya sahiptirler. Bu testler sayesinde bireyin analitik ve duygusal zekasını ölçmek, yorumlamak ve zeka gelişimine yönelik uygulamalar yapmak mümkün olmuştur. Günümüzde aktif olarak kullanılan zeka testleri şunlardır:

  • Wisc-r zeka testi.
  • Wisc-4 zeka testi.
  • Wais zeka testi.

Bu testler, eski uygulamalara kıyasla çok daha kapsamlı ve gelişmiş bir yapıya sahiptirler. Yazımızın devamında ‘’Zeka testi nasıl yapılır?’’, ‘’Zeka testi neden yaptırılır?’’ ve ‘’Zeka testi çeşitleri nelerdir?’’ gibi sorulara yanıt vereceğiz.

Ankara zeka testi hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilir, merak ettiğiniz konuları Uzm. Klinik Psikolog Suphi Tunç’a danışabilir, detaylı bir görüşme için randevu alabilirsiniz.

Zeka Testi Nedir?

Zeka testi, pek çok türü bulunan ve kişinin zeka seviyesini ölçmek için kullanılan testlerdir. Bu testlerden bazıları belli yaş gruplarının zeka seviyesini ölçmek, bazıları ise belli zeka tiplerini ölçmek konusunda özelleşmiştir. Aktif olarak yenilenme ve modernizasyon işlemlerinden geçen bu testler sayesinde, büyük bir doğruluk oranıyla bireyin zeka seviyesini ölçmek mümkün olmaktadır. Böylece birey, yetenekleri ve potansiyeli açısından verimli bir şekilde yönlendirilebilir.

Zeka Testleri Neden Yapılır?

Zeka testleri, çocukların bilişsel kapasiteleri hakkında bilgi edinmek, çocukluk döneminde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü gibi sorunların tanılanmasına yardımcı olmak amacıyla yapılır. Bu testlerden faydalanarak çocuklar, belli alanlara yönlendirilebilirler. Aynı şekilde eğitim, öğrenim ve bilişsel gelişim süreçlerinde, çeşitli uygulamalar yardımıyla desteklenebilirler.

Zeka Testi Çeşitleri Nelerdir?

En sık kullanılan zeka testleri şunlardır:

Wisc-R Zeka Testi

Çocukların sözel ve performans zekalarını ölçmek ve IQ seviyesini belirlemek için kullanılan zeka testidir.

Wisc-4 Zeka Testi

Wisc-4 zeka testi, Wisc-r zeka testine kıyasla çok daha kapsamlıdır. Türkiye’de kullanılan en güncel zeka testidir.

Wais Zeka Testi

Wais zeka testi, yetişkinlerin zeka seviyelerini ölçmek için kullanılır. Bu test yetişkinlerin bilişsel kabiliyetlerini ölçmede ve böylece zeka seviyelerini belirlemede oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Zeka Testi Kaç Yaşında Yapılmalıdır?

Her yaştan birey, zeka testi yaptırabilmektedir. Ancak erken yaşlarda yapılan zeka testleri sayesinde çocukların bilişsel kabiliyetleri erkenden tespit edilebilir. Bu sayede çocuklar özel alanlara yönlendirilebilir; eğitim ve öğrenim süreçleri desteklenebilir.

Wisc-R zeka testi 6 yaş 0 ay ila 16 yaş 3 ay arasındaki çocuklar için uygundur.

Wisc-4 testi 6 yaş 0 ay ila 16 yaş 11 ay arasındaki çocuklar için uygundur.

Wais zeka testi 17 yaş üzerindeki bireyler için uygundur.

Bu testler, bahsettiğimiz yaş aralıklarına göre özel olarak düzenlenirler. Böylece bireyin zeka seviyesi (IQ seviyesi) çok daha başarılı ve kesin bir şekilde tespit edilebilir.

Zeka Testleri Nasıl Yapılır?

Zeka testleri genelde birbirlerine benzer şekillerde yapılırlar.

Wisc-R Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Wisc-R zeka testinde iki farklı bölüm yer alır. Bunlardan ilki sözel zeka bölümü, diğeri ise performans zeka bölümüdür. Birey uygun bir ortamda, uzman gözetimi altında soruları yanıtlar. Bu test genelde 1 saat içerisinde tamamlanır.

Wisc-4 Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Wisc-4 zeka testi de Wisc-R zeka testine benzer şekilde gerçekleşir. Ancak testin kapsamı ve değerlendirme süreci Wisc-R zeka testinden daha farklıdır. Bu test genelde 1,5 saat civarında tamamlanır.

Wais Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Wais zeka testi, iki bölümü olan ve yetişkinlere özel olan bir zeka testidir. Bu bölümler sözel ve performans olmak üzere ikiye ayrılırlar. 11 alt testten oluşan bu bölümler, bireyin performansına göre 1 ila 1,5 saat içerisinde tamamlanır.

Bu testler sonucu elde edilen puanlar, özel bir görüşme sırasında aileyle veya kişinin kendisiyle paylaşılır. Zeka testi sonuçları, ailenin veya kişinin izni olmaksızın başka bir kurumla kesinlikle paylaşılmaz.

Ankara Zeka Testi Fiyatları 2022

Ankara zeka testi fiyatları, yapılan zeka testinin türüne ve detaylarına göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ankara zeka testi fiyatları hakkında kapsamlı bilgi almak için Uzm. Klinik Psikolog Suphi Tunç’a danışabilir, detaylı bir görüşme için randevu alabilirsiniz.