Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi Ankara

Psikoloji, insan medeniyetlerinin başlangıcından beri gelişmeye devam eden bir bilim dalıdır. Bilimsel metotlar yardımı ile pek çok psikolojik rahatsızlık tanımlanmış, bu rahatsızlıkların neden ortaya çıkabilecekleri ve nasıl tedavi edilebilecekleri belirlenmiştir. Bu çalışmalar ışığında pek çok farklı psikoterapi uygulaması geliştirilmiştir. Bunlar arasında en başarılı ve gelişmiş olanlarından biri de bilişsel (kognitif) davranışçı terapidir. Jeffrey Young’a göre duygu ve düşünceler ile davranışlar arasında özel bir bağ vardır. İnsanlar geçmişte edindikleri tecrübeler ve inançlar sebebiyle bazı katı ‘’düşünce kalıplarına’’ sahip olurlar. Bu düşünce kalıpları bireyin olumsuz duygulara ve davranışlara sahip olmasına yol açabilir. Bahsettiğimiz olumsuz duygu ve davranışlar; onlara kaynaklık eden, katı ve hatalı düşünce kalıplarını beslerler. Bu sayede birey, içinden çıkılması zor bir döngüye girer. Bilişsel davranışçı terapi Ankara, bireyin bahsetmiş olduğumuz katı düşünce kalıpları konusunda farkındalık edinmesi; böylece duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını bilinçli bir şekilde düzenlemesi için yapılır. Yazımızın devamında ‘’Bilişsel davranışçı terapi hangi rahatsızlıklarda kullanılır?’’, ‘’Bilişsel davranışçı terapi nasıl yapılır?’’ ve ‘’Bilişsel davranışçı terapinin avantajları nelerdir?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz.

Ankara bilişsel davranışçı terapi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için bize ulaşabilirsiniz. Bizi arayarak merak ettiğiniz konuları, alanında uzman isimlerden biri olan Uzman Klinik Psikolog Suphi Tunç’a danışabilir, detaylı bir görüşme için randevu alabilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi, çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan gelişmiş bir psikoterapi uygulamasıdır. Bilişsel davranışçı terapi, günümüzde en sık kullanılan ve en başarılı sonuçlar veren terapi uygulamalarından biridir. Aaron Beck tarafından geliştirilen bu uygulama; bireyin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasında, bireyin fark edemediği bazı bağlar olduğunu savunur. Bazı sağlıksız duygu ve düşünce kalıpları, bireyin bilinçsiz bir şekilde bazı davranışları tekrar etmesine sebep olabilmektedir. Bilişsel davranışçı terapi, bireyin bahsettiğimiz bağı fark edebilmesi ve kendi davranışlarını düzenleyebilmesi için yapılır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Neden Yapılır?

Bilişsel davranışçı terapi şu gibi nedenlerden yapılabilir:

 • Kalıplaşmış düşünceleri, bu düşüncelerin yol açtığı davranışları ve bu ikisinin birbirlerini nasıl beslediklerini bireye fark ettirmek. Bu amaç doğrultusunda bireyi bilgilendirmeler, ödevler ve çeşitli uygulamalarla yönlendirmek.
 • Edinilen farkındalık doğrultusunda bireyin, kendi duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını daha sağlıklı bir şekilde düzenlemesini sağlamak. Böylece çeşitli psikolojik rahatsızlıkların ve bozuklukların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak. Bireyin çok daha sağlıklı bir psikolojiye, dolayısıyla da sağlıklı bir gündelik yaşama sahip olmasını sağlamak.

Bilişsel davranışçı terapi, genel olarak bu iki amaç doğrultusunda yapılmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Bilişsel davranışçı terapi şu gibi rahatsızlıklar için tercih edilebilir:

 • Panik bozukluk.
 • Yaygın kaygı bozukluğu.
 • Sosyal fobi.
 • Travma sonrası stres bozukluğu.
 • Obsesif kompulsif bozukluk.
 • Madde bağımlılığı.
 • Bipolar bozukluk.
 • Yeme bozuklukları.
 • Cinsel işlev bozuklukları

Bilişsel davranışçı terapi saydıklarımız ve daha pek çok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri Nelerdir?

Bilişsel davranışçı terapi sırasında şu gibi uygulamalara başvurulabilir:

 • Danışman tarafından verilen ödevlerle, terapi sırasında edinilen bilgiler ve kazanımlar pekiştirilebilir.
 • Günlük tutma uygulaması ile bireyin, gündelik yaşamında deneyimlediği duygular, aklından geçen düşünceler ve yaptığı davranışlar kayıt altına alınabilir. Böylece bunlar arasındaki bağlantılar çok daha rahat bir şekilde fark edilebilir.
 • Maruz bırakma uygulamaları sayesinde birey, kontrollü bir şekilde korktuğu veya çekindiği durumlarla karşı karşıya getirilebilir. Böylece önyargılarla, fobilerle ve benzer kalıplaşmış korkularla aktif bir şekilde mücadele edilebilir. Bu uygulama, uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir. Bireyi herhangi bir şekilde tehlike altına sokacak bir senaryo gerçekleştirilmez.
 • Farkındalık egzersizleri sayesinde birey; korkularıyla, gelecek planlarıyla, geçmişinde yaşadığı olaylarla, endişeleriyle, umutlarıyla ve kendine dair daha pek çok şey ile yüzleşir. Bunları tanır, bunlar hakkında farkındalık kazanır. Böylece bunlar üzerinde hakimiyet kurması çok daha kolay bir hale gelir.
 • Endişe ve korkulu duygu hallerinden kurtulabilmesi için kişiye çeşitli rahatlama egzersizleri öğretilir.

Bunlar ve bunlara benzeyen daha pek çok yapıcı, gelişmiş teknik ile bireyin daha sağlıklı bir psikolojiye kavuşması sağlanabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Yapılır?

Bilişsel davranışçı terapi, pek çok terapi uygulaması gibi kişiye özel olarak planlanır. Terapinin süreçleri, bireyin sahip olduğu probleme veya bozukluğa göre değişiklik gösterebilir. Bu terapi sırasında yukarıda bahsetmiş olduğumuz teknikler, bireyin farkındalık düzeyini arttırmak için kullanılır. Böylece birey, kendi duyguları, düşünceleri ve davranışları üzerinde çok daha fazla söz hakkı edinmiş, bunları düzenleyebilecek yetkinliğe sahip olmuş olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi Kaç Seans Sürer?

Bilişsel davranışçı terapinin kaç seans süreceği, kişiden kişiye veya sahip olunan rahatsızlığa göre değişebilmektedir. Çünkü neredeyse tüm psikolojik rahatsızlıklar, bir yelpaze üzerinde yer alırlar. Bazıları bu rahatsızlıklardan daha az etkilenirken, bazıları ise daha çok etkilenir. Bu da bilişsel davranışçı terapinin kaç seans süreceğini etkileyebilir.

Ankara Bilişsel Davranışçı Terapi Fiyatları 2022

Ankara bilişsel davranışçı terapi fiyatları, terapinin detaylarına göre kişiden kişiye değişebilmektedir. Bizi arayarak merak ettiğiniz konuları, alanında uzman isimlerden biri olan Uzman Klinik Psikolog Suphi Tunç’a danışabilir, detaylı bir görüşme için randevu alabilirsiniz.