Suphi Tunç

Uzman Psikolog Suphi Tunç

1997 Yılında Hacettepe Üniversitesinden Psikolog Ünvanıyla Mezun Olmuştur.

2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalından Bilim uzmanlığını almıştır.

2013 yılında Gazikent Üniversitesinden Aile Danışmanlığı uzmanlığını almıştır.

2022 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim dalından Klinik psikolog uzmanlığı almıştır.

Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği üyesidir.

Halen Ankara da erkeklerde ve kadınlarda cinsel sorunlar, aile ve evlilik sorunları, aile danışmanlığı, ergenlik sorunları, yetişkin psikolojisi, hipnoz ile zayıflama, kıskançlık, güvensizlik, okb, depresyon, takıntı, kişilik sorunları, sınav kaygısı ve bireysel terapi konularında çalışmaya devam etmektedir.

Alanda yirmi bir yıllık mesleki tecrübesi bulunmaktadır.

Akademik Çalışmalar

• Anne Ve Babalara Klavuz Kitap “Ergen Çocuğumuzla, Nasıl İyi Bir İletişim Geliştirebiliriz.” Uzman Psikolog Suphi Tunç, Altındağ Belediyesi Yayınları Ankara, 2014
• Cinsel İşlev Bozuklukları, Gebelik Ve Cinsel Doyum. Suphi Tunç. Gebelikte Cinsel Doyum. Uzmanlık Tezi /Yüksek Öğretim Kurumu (Yök), Bilkent, Ankara, 2005.
• Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastalarda Algılanan Aktivite Performansının Toplumsal Katılım Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi. 31 The Effect Of Perceived Occupational Performance On Community Participation And Quality Of Life Of Gynecologic Cancer Patients Receiving Chemotherapy Serkan Pekçetin, Gonca Bumin, Tayfun Güngör, Suphi Tunç Ergoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi Yıl 2013 Cilt (1) Sayı (2)
• Sociodemographic And Clinical Features Of Postpartum Depression Among Turkish Women: A Prospective Study. Turkcapar Af1, Kadıoğlu N2, Aslan E3, Tunc S4, Zayıfoğlu M5, Mollamahmutoğlu L6. Bmc Pregnancy Childbirth. 2015 May 3;15:108. Doi: 10.1186/S12884-015-0532-1.
• Psychopathologıcal Symptoms In Adolescents With Hırsutısmus. Suphi Tunç, Luna Tanrıkulu, Halil Özcan, Okan Yenicesu, Filiz Akın Su, Burak Subaşı. The Journal Of Gynecology – Obstetrics And Neonatology: 10 (37): 1518-1521. 2013
• Anxıety And Depressıon Frequency And Related Factors Durıng Pregnancy. Suphi Tunç, Okan Yenicesu, Esra Çakar, Halil Özcan, Serkan Pekçetin, Nuri Danışman. The Journal Of Gynecology – Obstetrics And Neonatology: 9 (35): 1431-1435. 2012
• Effects Of Delivery Education On Childbirth Anxiety And Fear. 1burak Subaşı, 2halil Özcan, 3serkan Pekçetin, 3büşra Göker, 4suphi Tunç, 4beyhan Budak. Selçuk Tıp Dergisi. 2013;29(4):165-167.
• 10-24 Yaş Arasındaki Adölesan Kızların Kişisel, Ruhsal, Sosyokültürel Ve Politik Özelliklerinin İncelenmesi Suphi Tunç, 2-6 Nisan 2008 Ztb Eğitim Günleri Kongresi Poster Sunumu, Kremlin Palas, Antalya, 29.09.2009 Tarih Ve 29/76 Sayı Kırıkkale Tıp Fakültesi Dergisinde Yayınlanmıştır.
• Hastanelerde Çalışan Personelin Tükenmişlik Düzeyleri., İ.Altan Tülü Ve Suphi Tunç. 2008, J Gynecol-Obstet Neonatal: : 4 (15): 556-564. 2007
• Sınav Kaygısının Azaltılmasında Bilişsel Terapinin Rolü (Olgu Sunumu). Uzm. Psikolog Suphi Tunç, Op. Dr. Leyla Mollamahmutoğlu. Journal Of Gynecology – Obstetrics And Neonatology: 4 (15): 573-576. 2007
• The Thoughts Of Young Patients Who Received Electroepilation In Addition To Medical Therapy Due To Hirsutism. Luna Tanrıkulu (Dermatoloji), Suphi Tunç (Psikoloji): Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005, 15:117-120
• Ergenlik Sorunları Ve Krize Müdahale: Olgu Sunumu. Uzm.Psk.Suphi Tunç (Sosyal Psikiyatri) J Gynecol-Obstet Neonatal 2006; 3: 402-405
• Sınav Kaygısı Ve Başetme Yolları Konulu Seminer, Suphi Tunç, Ztb. Hastanesi Gençlik Danışma Merkezi, 2004.
• Ergenlik Döneminde Hirsutizm (Kıllanma) Rahatsızlığı Olan Kızların Yaşadığı Psikiyatrik Şikayetler. Psikolog Suphi Tunç, Prof. Dr. Oğuz E. Berksun (Ankara Üniv. Psikiyatri Abd)
• Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, “Gebelikte Cinsel Yaşam” Sözel Sunum,Suphi Tunç, 2005, Hilton, İstanbul.
• Hıfzıssıhha Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Sağlığı Rehber Kitabı Çalıştayı Suphi Tunç, 2006, Ankara
• Jinekolojik Kanserli Hastalara Psikolojik Yaklaşım Konulu Seminer, Suphi Tunç, Ztb Hastanesi Mart 2010.
• Betül Can Anadolu Lisesi, Gençlerle İletişim Ve Psikoloji Sorunlarla Başetme Semineri. Suphi Tunç, Ankara 2015
• Kırkkonaklar Anadolu Lisesi: Ergenlik, Gençlik Ve Aile İlişkileri Semineri. Suphi Tunç, Ankara, 2015
• Kılıçali Paşa İlköğretim Okulu 6, 7, Ve 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik ‘Ergenlik Dönemi Sorunları Ve Uygun Başetme Yöntemleri’ Seminer, Suphi Tunç, 2011, Ankara
• Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri ‘Ergenlik Ve Gençlik Sorunları’ Semineri, Suphi Tunç, 2011, Ankara
• Trt Ankara Radyosu ‘Günaydın Türkiye’ Programına Konuk Uzman Katılımı, Suphi Tunç, 2008-2009-2010 Trt Ankara Radyosu 93.3
• Trt Ankara Radyosu ‘Hayat Sahnesi’ Programına Konuk Uzman Katılımı, Suphi Tunç, Her Pazartesi Saat:14.00, Trt Ankara Radyosu 93.3

Sertifikalar

  • Avrupa Birliği Gençlerin Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Danışmanlığı Sertifikası. Sağlık Bakanlığı
  • Bilinçli Hipnoz Uygulama Sertifakası * I-II- III Düzey. Yeditepe Üniversitesi
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Uygulama Sertifikası, Ankara.
  • Zeka (IQ) Testi (Wisc-R) Sertifikası *Türk Psikologlar Derneği, Ankara
  • Zeka (IQ) Testi (Wisc-IV) Sertifikası *Türk Psikologlar Derneği, 2017 Ankara
  • Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitimi Sertifikası, Ankara Üniversitesi, Hasan kalyoncu Üniversitesi
  • BEP – Kısa Acil Yoğun Psikoterapi Sertifikası
  • Kriz ve Krize Müdahale Eğitimi Sertifikası, Ankara Üniversitesi Kriz ve Krize Müdahale Merkezi.
  • Aile Danışmanlığı Sertifikası, Gazikent Üniversitesi